Cộng tác viên

Đóng góp truyện các bạn tự thu hay tìm kiếm được trên mạng gửi đến Truyện Pro!

Với cách này các bạn chỉ cần gặp truyện audio hay trên mạng hay ở máy tính các bạn, xin hãy gửi về Truyện Pro theo địa chỉ email: [email protected].

Sau khi kiểm tra nội dung truyện cũng như chất lượng truyện thì truyện bạn gửi đến Truyện Pro sẽ được đăng lên ngay trang chủ để mọi người cùng thưởng thức.

Truyen.Pro rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ từ các bạn.!